2019 m. III ketvirčio mokinių nemokamo maitinimo ataskaita