2020 m. rugsėjo 30 d. finansiniu ataskaitu rinkinys