Biužeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. birželio mėn. (biudžeto lėšos)