„EŽIUKAI”

“Ežiukų” grupę lanko 4-5 metų vaikučiai. Šio amžiaus vaikai labai žingeidūs, todėl didelį dėmesį skiriame socialinių įgūdžių ugdymui, mokome iškilusius konfliktus spręsti taikiai.

Kartu su įstaigos logopede Ilona Velepolskiene, įgyvendinant projektą „Nori taisyklingai kalbėti – rankytės ir kojytės privalo judėti“, padedame vaikučiams ugdyti taisyklingos kalbos įgūdžius. Siekiant plėsti ugdytinių žodyną, lavinti jų literatūrinę kalbą, įgyvendiname projektą „Pasaka vaiko širdy“. Sekame pasakas, jas inscenizuojame ir kartu su vaikučiais kuriame savo pasakų knygeles.

Nuo šių metų bus taikomas Inovatyvus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelis, kada kartu su grupės auklėtoja dirba psichologas, kurio veiklą integruojant į grupės veiklą, ugdymo proceso metu stebimas ir vertinamas vaikas, jo elgesys bei žaidimų, pokalbių ir kt. metodų pagalba siekiama padėti vaikui spręsti kalbos, kalbėjimo, bendravimo problemas.

Plėtojant ugdytinių komunikavimo, pažinimo ir sveikatos saugojimo gebėjimus, aktyviai bendradarbiaujame su tėveliais, stengiamės įtraukti juos į ugdymo procesą.

Grupėje dirba: vyresnioji auklėtoja Lina Ona Stadalienė, auklėtoja metodininkė Rasa Delnevičienė ir auklėtojo padėjėja Roma Pupkienė.