IUG „BITUTĖS“

Visiems ikimokyklinio ugdymo grupės „Bitutės“ vaikučiams šis ruduo yra pirmasis, kai jie įžengė nedrąsiais žingsneliais  į darželį. Grupę lanko penkiolika  vaikučių, kurie kasdien  po truputį susipažįsta su grupės ir darželio aplinka, mokosi laikytis dienos režimo, stengiasi draugiškai žaisti.

Veiksmingiausiai vaikas ugdosi aplinkoje, kurioje yra saugus, gerbiamas, kurioje pripažįstama jo nuomonė ir tenkinami jo poreikiai. Žaidimas – yra svarbiausia vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla.

Grupėje ugdymo procesą organizuojame pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia“.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Jolanta Jasiulevičienė (auklėtoja metodininkė) ir Rasa Savickaitė ( auklėtoja), mokytojo padėjėja Roma Jaseliūnienė.