„MEŠKIUKAI“

„MEŠKIUKAI“

Maži, gražūs ir meilučiai
Čia gyvena tik „ meškučiai“.

Žaidžiam, miegam ir sportuojam
Taip dienelę mes planuojam.

Skanią košę mes ragaujam,
Kai daržely pusryčiaujam.

Pietų miegas toks saldus,
kad gardesnis tik medus.

Kaip bebūtų čia smagu,
Laukiam vakare mamų

Sakom auklėtojai: „ate“
Susitiksime ryte!

 

„Meškiukų“ grupę vaikai lanko jau antrus metus (prie mūsų prisijungė du, naujai pradėsiantys lankyti, vaikai). Grupės vaikučių amžius nuo 1,9 iki 3,7 metų. Vaikai yra aktyvesni, judresni, savarankiškesni bei žingeidesni. Todėl jie jau geba susiburti į „ryto ratą“, ilgiau išlaikyti sutelktą dėmesį įvairiose veiklose: žaidžiant pirščiukų žaidimus, klausantis pasakų, užsiimant kūrybine veikla, sportuojant ar tiesiog žaidžiant įvairius žaidimus.
Mums svarbu, kad vaikas augtų, vystytųsi ir tobulėtų įgydamas patirties ir supratimo apie save, kitus bei aplinką.
Grupėje ugdymo procesą organizuojame pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia“.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Jolanta Jasiulevičienė (mokytoja metodininkė) ir Nijolė Čeplinskienė (vyresnioji mokytoja), mokytojo padėjėja Roma Jaseliūnienė.