„Pelėdžiukai“

 „PELĖDŽIUKAI“

Mes – ,,Smalsučiai‘‘ esame ne tik smalsūs, bet ir labai draugiški, linksmi vaikai. Darželyje esame patys vyriausi. Rudenį keliausime į mokyklą, todėl mums labai svarbu susipažinti ir susidraugauti su raidelėmis, skaičiais. Į pažinimo, atradimų šalį kasdieną mus palydi kiškis Opa ir vėžliukas PA, nes ugdymo procese naudojame priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektą OPA-PA.

                    Mūsų grupėje ,,gyvena‘‘ gausus būrys įvairiausių pasakų personažų, kurie ,,atgyja‘‘ sekant, vaidinant jau žinomas ir kuriant naujas pasakas, vaizdingai, gražiai perteikiant veikėjų kalbą, judesius, atskleidžiant pagrindinius jų charakterio bruožus.

Šiais mokslo metais grupėje įgyvendinamas ilgalaikis projektas ,,Keliauju ir pažįstu Marijampolės miestą”. Kas  savaitę vyksta užsiėmimai pagal tarptautinę socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai”, kur ugdytiniai mokosi įveikti kasdienines bėdas, ugdosi gebėjimą įveikti sunkumus įvairiose gyvenimo situacijose.

Ugdytiniai dalyvauja papildomoje veikloje. Vaikai lanko ritminių šokių, anglų kalbos ir “Bricks4kidz” būrelius.

 

Grupėje dirbančios mokytojos pagal priešmokyklinio ugdymo programą: Audronė Lozoraitienė (auklėtoja metodininkė) ir Ineta Levulienė (auklėtoja metodininkė), mokytojo padėjėja Lina Ciplienė.