PRIEDAS 4 S17_9P11 INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS