PRIEDAS 7 S17_16P11 INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS