,,SPALVIUKAI‘‘

„Spalviukai“

Šiais 2018 – 2019 m. m. IU grupę „Spalviukai“ lanko 3 – 5 m. amžiaus vaikučiai. Keliaudami vaikystės takeliu, „Spalviukų“ grupės ugdytiniai turi galimybę atrasti, išreikšti save, savo kūrybinius sumanymus įvairiose veiklose. Grupėje dirbančios mokytojos, įgyvendindamos ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia“, į ugdymo turinį integruoja emocinio intelekto programą „Kimochis“, kuri padeda vaikui atrasti, pažinti ir įvardinti jausmus, vaikas mokosi bendrauti su šalia esančiu, žaidžia žodžiais, tai padeda spręsti konfliktines situacijas grupėje, stiprina bendravimo ir socialinius įgūdžius, ugdo kūrybiškumą, žingeidumą, pasitikėjimą savimi, emocinį intelektą. Žaisdami su nuotaikingais personažais: Debesėliu, Vikšreliu, Kate ir kt., „Spalviukai“ mokosi parinkti tinkamus žodžius draugui, žaisti tiek individualiai tiek bendrai grupėje geranoriškai ir su meile. Vaikai labai mėgsta staigmenas, todėl grupėje esančios ugdymo priemonės padeda būti vaikui „atradėjais“, „tyrinėtojais“, „kodėlčiukais“, noriai dalyvauja muzikinėje, meninėje, sportinėje veikloje, kūrybiniuose projektuose, akcijose. Daug džiugių emocijų suteikia knygelių „skaitymas“, žaidimai su „Mėnulio“ smėliu, aktyviai dalyvaujame įstaigos ir miesto organizuojamuose renginiuose. Didelis dėmesys kreipiamas vaiko savirealizacijai, kūrybiškumo ugdymui, kalbos lavinimui, pažintinei, meninei veiklai, sveikatos stiprinimui. Grupėje vyksta užsiėmimai su socialiniu pedagogu, vaikai lanko šokių, bei meninės veiklos studijas.
Atveriant vaikams vartus į žinių šalį, siekiama vaiko pozityvaus nusiteikimo, kūrybinės veiklos, kad vaikai gebėtų drąsiai reikšti savo mintis, o pedagogas kurtų žaismingas vaikų ugdymosi situacijas, kupinas nuotykių ir atradimų.
Ugdytiniai dalyvauja papildomoje veikloje: 5 vaikai lanko ritminių šokių būrelį, 8- anglų kalbos, 3 – dailės studiją, 3 – futbolą.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Marina Kažemėkienė (vyresnioji mokytoja) ir Zina Kavaliauskienė (vyresnioji mokytoja), mokytojo padėjėja Rasa Savickaitė.