,,SPALVIUKAI‘‘

„SPALVIUKAI“

 

,Spalviukų‘‘ grupėje ugdymo(si) procesas organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa ,,Šičia mūsų pradžia‘‘. Ugdomojoje veikloje naudojame metodą ,,Ugdymas pavyzdžiu‘‘: pedagogas pradeda kokią nors veiklą, paruošia priemones, aplinką, skatinančią vaiką toliau tęsti veiklą. Kaip vaiko žaidimų ar veiklos partneris, kartu dainuoja, šok, vaidina. Individualių vaiko gebėjimų lavinimui, taikome netradicines priemones ir metodus. Vykdome smėlio ir vandens tyrinėjimus, sveikatingumo savaitės metu gaminame salotas. Dirbant netradiciškai, vaikas greičiau sudominamas, lengviau atsiskleidžia, gali eksperimentuoti, laisvai kurti, tyrinėti.  Ugdytinių fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui, taikome kvėpavimo terapijos metodą, žaidžiame judriuosius, sportinius žaidimus, važinėjame paspirtukais. Didelį dėmesį skiriame spontaniškam ugdymui: panaudojame netikėtai susidariusias situacijas emociškai palaikome vaiko veiklą, pasiūlome priemones vaikų poreikiams tenkinti.

Vaikystė yra gražiausias ir dažnai geriausias žmogaus gyvenimo laikotarpis. Ji kupina emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų minučių ir įspūdžių. Auginant brandžią asmenybę, ugdant visas vaiko galias ir gebėjimą išreikšti save, padedant vaikui įgyti pasitikėjimo savimi, mokantis spręsti sudėtingas socialines – emocines situacijas, „Spalviukų“ grupės auklėtojos Marina Kažemėkienė ir Rūta Radzevičienė  nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įgyvendina Ikimokyklinio ugdymo programą „Kimochis“. Užsiėmimai vyksta du kartus savaitėje po 15 – 20 minučių. Užsiėmimų metu „Kimochių“ personažai: Debesėlis, Lipšniakojė, Vikšrelis, Balandė, Katė supažindina vaikus su jausmų pagalvėlėmis: laimingas, liūdnas, piktas, išsigandęs, kaprizingas, moko vaikus įvardinti jausmus, parinkti tinkamus žodžius draugui., Tai efektyvi ugdymo programa, pritaikyta darbui su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų emociniam intelektui ugdyti. Su ,,Kimochis‘‘ programa turime galimybę padėti vaikui įgyti žinių, įgūdžių, kurie reikalingi, kad jis galėtų suprasti bei valdyti savo emocijas, išmoktų globoti bei rūpintis kitais, konstruktyviai spręsti keblias situacijas, kaip kilus įtampai reikia naudoti balso intonaciją, kūno kalbą, tinkamus žodžius ir bendrauti pozityviai. Vaidindami, žaisdami su Kimochiais vaikai linksmai ir patogiai pažįsta jausmų pasaulį. Kartais jausmai būna tokie painūs… na, o Kimochiai padeda juose susigaudyti.

Stipriname tėvų ir pedagogų tarpusavio bendradarbiavimą. Skatiname tėvelius aktyviai dalyvauti grupės gyvenime, rengiame informacines – pramogines popietes. Tėveliai dalyvauja darželio veikloje – šventiniuose renginiuose, bendrose talkose.

,,Spalviukų‘‘ gyvenimas išties spalvingas!

Grupėje dirba: vyresnioji auklėtoja Marina Kažemėkienė, auklėtoja Rūta Radzevičienė ir auklėtojo padėjėja Rasa Savickaitė.