„SPINDULĖLIAI“

Rudenėlio takeliu į darželį aš žengiu

Gražus tas vaikystės pasaulis 

Kur juokiasi, krykščia linksmai, 

Kai švyti širdelė, kaip saulė  

Ir vaiką kaip gėlę laikai. 

Šiais mokslo metais į ikimokyklinio ugdymo grupę „Spindulėliai“ atvyko 2 m. amžiaus vaikučiai. Žengiant pirmuosius žingsnius vaikystės takeliu, padėsime vaikui atrasti save, įgyvendinti kūrybinius sumanymus, ugdysime vaiko socialinį, pažintinį, fizinį vystymąsi. Auginant vaiką kūrėju, ugdant visas jo galias ir gebėjimus, sieksime tikslo – sėkminga vaiko, tėvų ir pedagogų partnerystė, atskleidžiant vaiko individualumą, kūrybiškumą, emocinį intelektą, išryškinant priimtiniausias visiems bendradarbiavimo bei komunikavimo formas. Ugdomojo proceso metu įgyvendinsime įstaigos parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia“, į kurią 1 kartą savaitėje integruosime socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimochis“.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Rasa Delnevičienė (auklėtoja metodininkė),  Marina Kažemėkienė (mokytoja metodininkė), mokytojo padėjėja Aistė Vaitkevičiūtė.