Direktorės Aldonos Stagniūnienės 2020 metų veiklos ataskaita ir vertinimas