„ŽIRNIUKAI“

ŽIRNIUKAI

Mes Žirniukai – ne maži,
Mylim gamtą – ji graži!
Mylim medį, mylim paukštį,
Skraido jis po žydrą aukštį.
Žaidžiam, šokam ir sportuojam,
Statom namą ir dainuojam.
Lipdom, piešiam garažus…
Tu ateik – čia linksma bus!

Ugdymo procesas grupėje organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo
programa “Šičia mūsų pradžia”. Didelį dėmesį skiriame vaikų kūrybinių gebėjimų atskleidimui,
saviraiškos ugdymui. Veikloje naudojame daug muzikinių žaidimų, žaidinimų.

Grupėje yra įkurtas centras „Šnekučiai“, kur užrašome vaikų kalbą, mintis, svajones,

idėjas, nes labai daug dėmesio skiriame vaikų kalbos ugdymui., žodyno turtinimui.

Kiekvienas vaikas turi dienoraštį, kur fiksuojame vaikų pasiekimus. Glaudžiai
bendraujame ir bendradarbiaujame su ugdytinių šeimomis, stiprinam vaikų sveikatą, ieškodami
įvairesnių formų ir būdų.
Grupėje dirba: vyresnioji auklėtoja Gražina Žemaitytė, vyresnioji auklėtoja Aušrina Slautienė ir
auklėtojo padėjėja Laimutė Lužanskaja.