„ŽIRNIUKAI“

„ŽIRNIUKAI‘‘

Mes žirniukai – mes maži,
visi žaidžiam ir juokaujam,
nenurimstam, išdykaujam.
Mes visai nebijom nieko,
net paties baisiausio slieko.

Ikimokyklinio ugdymo grupę „Žirniukai“ lanko 15 vaikučių. Ugdymo procesas grupėje organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa „Šičia mūsų pradžia“. Siekiant vaikui pažinti pasaulį, gerbiame jo savitą būdą, bendraujame su vaikais individualiai, padedame greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Skatiname pasitikėjimą savimi ir esančiais šalia. Žaidžiant, naudojant knygeles, kalbantis su vaiku ir jo šeimos nariais, siekiame aktyvaus vaiko kalbos ugdymo.


Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Rūta Radzevičienė (auklėtoja) ir Rasa Savickaitė (auklėtoja), mokytojo padėjėja Ana Obelienienė.