„ŽIRNIUKAI“

IUG „ŽIRNIUKAI“

 

                      Ikimokyklinio ugdymo grupę „Žirniukai“  lanko 20 vaikučių. Šiemet naujai atvyko penki ugdytiniai. Ugdymo procesas grupėje organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa „Šičia mūsų pradžia“. Skatiname vaikų kalbos raidą, plečiame ir turtiname  žodyną. Siekiame, kad vaikai greičiau ir lengviau adaptuotųsi naujoje aplinkoje, daug bendraujame su vaikais ir tėveliais individualiai, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Didelį dėmesį skiriame vaikų fiziniam aktyvumui, bendravimui ir tarpusavio santykiams.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą:  Rasa Savickaitė ir Živilė Kažemėkaitė, mokytojo padėjėja Vida Kavaliauskienė.