Marijampolė vaikų lopšelio-darželio ,,Šypsenėlė“ atnaujintas vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas