VAIKŲ-REGISTRAVIMO-IR-PRIĖMIMO-Į-MARIJAMPOLĖS-SAVIVALDYBĖS-ŠVIETIMO-ĮSTAIGŲ-IKIMOKYKLINIO-IR-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-GRUPES-ORGANIZAVIMO-TVARKOS-APRAŠAS