Marijampolės vaikų lopšelio – darželio Šypsenėlė VGK ataskaita už 2021-2022 m. m.