Marijampolės vaikų lopšelio-darželio Šypsenėlė direktorės Aldonos Stagniūnienės 2021 metų veiklos ataskaita