Atnaujintas 2022 metais Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ numatomų vykdyti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas