Marijampolės vaikų lopšelio-darželio Šypsenėlė mažos vertės tvarkos aprašas