Marijampolės vaikų lopšelio-darželio Šypsenėlė Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės