„ŽIRNIUKAI“

IUG „ŽIRNIUKAI“

 

Ikimokyklinio ugdymo grupę „Žirniukai“  lanko 19 vaikučių 4-5 m. amžiaus. Ugdymo procesas grupėje organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa „Šičia mūsų pradžia“, panaudojant metodinių priemonių komplektą „Žaismė ir atradimai“. Didelį dėmesį skiriame žaidimui, nes tai yra svarbiausia vaiko socialinio, emocinio ir pažintinio ugdymosi  veikla. Žaisdami laviname vaikų kalbos raidą, plečiame ir turtiname  žodyną, stengiamės būti draugiški vieni kitiems padėti, užjausti ir gerbti. Daug bendraujame su vaikais ir jų tėveliais individualiai, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Didelį skiriame vaikų fiziniam aktyvumui, bendravimui ir tarpusavio santykiams. Kartu su darželio logopede įgyvendiname respublikinį prevencinį projektą „Žaidimai moko“.

Mūsų grupėje dirba mokytojo padėjėja, kuri padeda mokytojoms įvairiose veiklose, ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikučius.

 

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą:  Rasa Savickaitė ir Rasa Delnevičienė, mokytojo padėjėja SUP vaikų ugdymui Žydrūnė Švedienė, mokytojo padėjėja Vida Kavaliauskienė.