„BITUTĖS“

„Bitučių“ grupės vaikučiai jau paaugo ir antraisiais metais esa savarankiškesni, dėmesingesni, išradingesni, stengiasi būti draugiškesni. Į grupę atvyko trys nauji vaikučiai.

Mokysimės prašyti, atsiprašyti, atleisti, saugosime vieni kitus.

 Veiksmingiausiai vaikas ugdosi aplinkoje, kurioje yra saugus, gerbiamas, kurioje pripažįstama jo nuomonė ir tenkinami jo poreikiai. Žaidimas yra svarbiausia vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla.

Grupėje ugdymo procesą organizuojame pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia“.

Grupėje dirbančios IU mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Jolanta Jasiulevičienė (auklėtoja metodininkė) ir Marina Kažemėkienė ( auklėtoja metodininkė), mokytojo padėjėja Roma Jaseliūnienė.