Sportinis projektas „Futboliukas“

Šiais mokslo metais gausus būrys mūsų įstaigos ugdytinių  (152 vaikai) dalyvauja  Lietuvos masinio futbolo asociacijos organizuojamame projekte „Futboliukas“. Į projekto įgyvendinimą įsijungė ikimokyklinio ugdymo grupių: „Bitutės“, „Žirniukai“, „Kačiukai“, „Saulės zuikučiai“, „Svajokliukai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupių: „Smalsučiai“, „Pelėdžiukai“, „Boružėlės“  vaikučiai ir

Read More

No Comments

    LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS Mūsų darželio ugdytiniai jau ne pirmus metus dalyvauja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) organizuojamame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (LTMŽ). Tai –  didžiausias šalyje ikimokyklinio ugdymo vaikams skirtas sporto projektas, kurio pagrindinis  tikslas – didinti ikimokyklinio

Read More

No Comments

VAIKO SĖKMĖ – GERA SOCIALINĖ-EMOCINĖ SVEIKATA

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ 2021-2022 m. m. veiklos programos vienas iš pagrindinių uždavinių – taikyti įtraukųjį ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ugdymosi galias, gebėjimus, poreikius ir jo unikalumą. Atsižvelgiant į tai, Marijampolės savivaldybės administracijai konkursui pateikėme prevencinį projektą

Read More

No Comments

LIETUVIŲ LIAUDIES ŠOKIS „ŠYPSENĖLĖJE“

Mūsų darželio meninio ugdymo mokytoja Dovilė Bičkauskaitė kartu su priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytiniais dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Šokam, šokam rateliu 2021″, kurį organizavo Lazdijų mokykla – darželis „Kregždutė“. Projektas buvo skirtas folkloro ir lietuvių liaudies

Read More

No Comments

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS „ŠYPSENĖLĖJE“

Marijampolės lopšelio – darželio „Šypsenėlė“           „Boružėlių“ grupės ugdytiniai ir ikimokyklinio ugdymo   mokytojos R. Grigienė ir  V. Spūdienė šiais metais (2021 02 01- 2021 06 30) dalyvauja projekte  LTMŽ (Lietuvos Mažųjų Žaidynės). Šio projekto globėja – ponia Diana Nausėdienė, organizatoriai

Read More

No Comments

ES finansuojamas projektas

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS   Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“ kartu su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 09.2.1.-ESFKA-K-728, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis. Mūsų įstaiga dalyvauja kaip konsultacinis darželis. Įgyvendinat projektą,

Read More

No Comments

Projektas „Tamsa apgaubia žemę”

ĮGYVENDINTAS TRUMPALAIKIS PROJEKTAS „TAMSA APGAUBIA ŽEMĘ“   IU grupės „Boružėlės“ vaikučiai vykdė projektą „Tamsa apgaubia žemę“. Mažieji tyrėjai studijavo tamsą: aiškinosi, kas skleidžia šviesą, išbandė įvairius šviečiančius prietaisus, pasakojo ar bijo tamsos, žiūrėjo  pasakėlę „Mergaitė ir žibintas“. Eksperimentavo su šviečiančiu

Read More

No Comments

Kalbos lavinimo projektas :Mažais žingsneliais gražios kalbos…

IUG „MEŠKIUKAI“ ĮGYVENDINA ILGALAIKĮ PROJEKTĄ               ,,Meškiukų“ grupėje  ketvirti metai yra įgyvendinamas projektas ,,Mažais žingsneliais gražios kalbos link“. Šio projekto metu lavinama vaikų foneminė klausa,  artikuliacinis aparatas, smulkioji motorika, žodynas. Vaikai mokomi išreikšti savo mintis, sekti trumpas, nesudėtingas pasakas,

Read More

No Comments

Prevencinis projektas Atverk emocijų skrynelę”

PREVENCINIS PROJEKTAS „ATVERK EMOCIJŲ SKRYNELĘ“ Darželis įgyvendina Marijampolės  savivaldybės ir įstaigos finansuojamą prevencinį projektą „Atverk emocijų skrynelę“, kuriuo siekiama  sustiprinti vaikų emocinį intelektą ir įgūdžius, moko atpažinti, įvardinti jausmus, užtikrinti ugdytinių gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(-si) pasiekimus

Read More

No Comments

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ IR PRADINIŲ…

Poezijos paukštė ir knyga NUOSTATAI Dainelė priedas Nr. 1

Read More

No Comments

PROJEKTAS “Sūduva” – mano miesto komanda”

Lopšelio –darželio “Šypsenėlės” vaikučiai bei auklėtojai dar 2015 m. lapkričio mėnesį Marijampolės moterų krepšinio komandos BC “Sūduva” buvo pakviesti sudalyvauti sveikatingumo projekte “Sūduva – mano miesto komanda”, kurio pagrindinė mintis – skatinti vaikus domėtis sveika gyvensena, sportu ir krepšinio komanda

Read More

No Comments

INOVATYVAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MODELIO „VAIKYSTĖ GAMTOS PRIEGLOBSTYJE“…

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“ PROJEKTO „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA (IPUP)“ NR. VP1-2.3.-ŠMM-03-V-02-001  INOVATYVAUS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MODELIO „VAIKYSTĖ GAMTOS PRIEGLOBSTYJE“ ĮVERTINIMAS   2013-2014 m.m. įstaiga sėkmingai įgyvendino projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, Nr. VP1-2.3.-ŠMM-03-V-02-001 ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelio

Read More

No Comments

x