ES finansuojamas projektas

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“ kartu su kitomis Lietuvos švietimo įstaigomis įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ 09.2.1.-ESFKA-K-728, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis. Mūsų įstaiga dalyvauja kaip konsultacinis darželis. Įgyvendinat projektą, gerinami ir stiprinami tarpinstituciniai ryšiai su Šilalės, Šakių, Šiaulių pedagogų bendruomenėmis, dalijamasi gerąja patirtimi su respublikos darželių pedagogais, vyksta profesinės patirties sklaida ikimokyklinio ugdymo tobulinimo klausimais. Parengtos metodinės rekomendacijos, pravesti mokymai, konsultacijos.

Projektas toliau bus įgyvendinamas 2021 m.