MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

NUSTATYTAS VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

 

 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

Vidutinis  darbo užmokestis (EUR.)

(2022 m. IV ketvirtis)

1.

PU mokytojas

8

1681,32

2.

IU mokytojas

16

1597,55

3.

Virėjas

2

997,46

4.

Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas

3

1049,27

5.

IU mokytojo padėjėjas

9

941,20

6.

PU mokytojo padėjėjas

3

1025,69

7.

Mokytojo padėjėjas (spec. poreikių vaikams)

3

1039,64

 

P.s. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis darbo užmokestis neskelbiamas, negavus jo sutikimo.

 

x