MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos

Kontaktinis telefono numeris

1.

Jolanta Jasiulevičienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

2.

Rasa Grigienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU ir PU programas

8 343 72524

3.

Nijolė Čeplinskienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

4.

Rasa Česaitienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU ir PU programas

8 343 72524

5.

Rasa Delnevičienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

6.

Živilė Kažemėkaitė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

7.

Rasa Savickaitė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

8.

Marina Kažemėkienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

9.

Ineta Levulienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

10.

Audronė Lozoraitienė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

8 343 72524

11.

Gitana Mozūraitienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

12.

Danguolė Masionytė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

13.

Aušrina Slautienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

14.

Palmyra Spūdienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

15.

Salomėja Žaliauskienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

16.

Daiva Zeikuvienė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

8 343 72524

17.

Irma Bagdonienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

18.

Vaida Spūdienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU ir PU programas

8 343 72524

20.

Ilona Valiulienė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

8 343 72524

21.

Evelina Šipšinskienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

22.

Reda Dereškevičienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

 

 

x