MIELI VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad, pasinaudodami 1,2 proc. GPM paramos galimybe, skyrėte paramą mūsų darželiui.

Džiaugsimės, jeigu Jūs skirsite 1,2 procentus GPM savo vaiko darželiui.

Jūsų paramai skirti pinigai bus skiriami Jūsų vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimui. Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines aplinkas, stiprinti lopšelio-darželio materialinę bazę.

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą lopšeliui-darželiui.

 

Rekvizitai 1,2 % paramai:

Paramos gavėjo tipas: 2

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 191649519

Paramos gavėjo pavadinimas : Vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Jums nutarus 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti darželiui, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

PIRMAS BŪDAS. Formą galite užpildyti nuvykę į VMI iki balandžio 29 d.

ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 1,2 % formos FR0512 prašymą internetu:

    1.Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.

      2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, versija v4. Duomenis apie darželį žr. aukščiau.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. balandžio 29d.

 

2021 metais gautos 1,2 % paramos lėšos ir jų panaudojimas

2021 m. gauta  1,2 % paramos lėšų

Panaudota

843,61 EUR.

Įsigyta:

-Monitorius;

-USB atmintinės mokytojoms;

-Knygos, ugdymo priemonės;

-Popierius.

 

x