LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Lopšelio-darželio taryba aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio-darželio taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 

Lopšelio-darželio taryba:

 • Dovilė Bičkauskaitė, meninio ugdymo mokytoja –  tarybos pirmininkė;
 • Vaidutė Krutulienė, administratorė – tarybos sekretorė;
 • Audronė Lozoraitienė, PU mokytoja – tarybos narė;
 • Irma Bagdonienė, IU mokytoja – tarybos narė;
 • Laura Diminskaitė, mokytojo padėjėja – tarybos narė;
 • Kristina Litvaitienė, tėvų atstovė – tarybos narė
 • Marius Mrazauskas, tėvų atstovas – tarybos narys.

 

MOKYTOJŲ TARBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 

Mokytojų taryba:

 

 1. Aldona Stagniūnienė, direktorė – tarybos pirmininkė;
 2. Rasa Šalaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – tarybos sekretorius;
 3. Irma Bagdonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 4. Rasa Grigienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 5. Jolanta Jasiulevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 6. Marina Kažemėkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 7. Aušrina Slautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 8. Živilė Kažemėkaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 9. Rasa Česaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 10. Palmyra Spūdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 11. Salomėja Žaliauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 12. Audronė Lozoraitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 13. Ilona Valiulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 14. Evelina Šipšinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 15. Gitana Mozūraitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 16. Reda Dereškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 17. Ineta Levulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 18. Rasa Delnevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 19. Rasa Savickaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 20. Nijolė Čeplinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 21. Vaida Spūdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 22. Daiva Zeikuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 23. Danguolė Masionytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 24. Asta Strumilaitė, socialinė pedagogė – tarybos narė;
 25. Dovilė Bičkauskaitė, meninio ugdymo mokytoja – tarybos narė;
 26. Ilona Velepolskienė, logopedė – tarybos narė;
 27. Jurgita Radžiūnienė, psichologė – tarybos narė;
 28. Auksė Lukšytė – Žvinakevičienė, psichologė – tarybos narė;

 

 

 

 

 

x