Vadovai

Įstaigos direktorė Aldona Stagniūnienė

(II vadybinė kvalifikacinė kategorija)

  • 2015 m. lapkričio 19 d. patvirtinta II vadybinės kvalifikacinės kategorijos atitiktis.
  • 2008 metais VDU įgijo Edukologijos magistro laipsnį.
  • 1996 m. baigė Kauno Katalikų teologijos fakultetą, kur įgijo etikos ir tikybos mokytojo kvalifikaciją.
  • 1984 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pedagogo, psichologo metodininko-dėstytojo kvalifikaciją.
  • 1977 m. baigė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginę mokyklą, įgijo ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją.

Nuo 1991 metų vadovauja ikimokyklinei įstaigai.

2002 m. suteikus mūsų įstaigai „Šypsenėlės“ vardą eina direktorės pareigas.

El.paštas: aldona.stagniuniene@ldsypsenele.lt

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Šalaševičienė

  • 2005 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo edukologijos magistro laipsnį
  • 1993 m. baigė Šiaulių pedagoginį universitetą, įgijo pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją
  • 1989 m. baigė Marijampolės pedagoginę muzikos mokyklą, įgijo pradinio ugdymo mokytojo specialybę
  • Nuo 2015 metų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

El.paštas: pavaduotoja@ldsypsenele.lt

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Šalaševičienės Gyvenimo aprašymas