Vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ įgyvendinami tiesės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą.

       Įstaigoje paskirta darbuotoja, atsakinga už vidiniu kanalu gautos informacijos administravimą – J.J, auklėtoja metodininkė, lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ IU mokytoja (išsilavinimas – viešojo administravimo magistras, KTU)

       Įstaigoje sukurtas vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – elektroninė pašto dėžutė  apsauga@ldsypsenele.lt, kurios administratorė yra J.J. Įstaigos darbuotojai informuoti apie įstaigoje veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą.

x