Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ įsikūręs gražiame gamtos prieglobstyje, Degučių mikrorajone, šalia Pašešupio parko. Kaip ir kiekvienas žmogus ar daiktas taip ir mūsų įstaiga turi savo gyvavimo istoriją:

  • Lopšelis darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1974-ųjų rugsėjo 1 dieną;
  • 1993 metų gegužės 19 dienos švietimo skyriaus įsakymu Nr. 18, Marijampolės miesto 9-tasis ir 10-tasis vaikų lopšeliai-darželiai buvo reorganizuoti į 2-ąjį vaikų lopšelį darželį;
  • 1998 sausio  20 d Marijampolės miesto savivaldybės Švietimo skyriaus įsakymu Nr. 08, 2-ajam vaikų   lopšeliui-darželiui suteiktas simbolinis pavadinimas „Šypsenėlė“;
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2000-12-19 sprendimu Nr. 121 „Dėl decentralizacijos“ nuo 2001 m. sausio  1 d. įstaigai suteiktas ūkinis-finansinis savarankiškumas;
  • 2004 m. kovo 22 įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas.

Šiandien lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ yra  Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, kurios tikslas – užtikrinti kiekvieno vaiko socialinį, emocinį, kultūrinį ugdymą, atsižvelgiant į asmenybės unikalumą ir vertingumą, taikant įtraukųjį ugdymą, plėtojant vertybines nuostatas ir sudarant palankias sąlygas vaikui skleistis ir tobulėti. Įstaigos grupė ir tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla. Pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

 

 

x