PEDAGOGOŲ ATESTACINĖ KOMISIJA

Aldona Stagniūnienė –  komisijos pirmininkė.

Jolanta Jasiulevičienė- komisijos sekretorė.

Nariai:

 • Loreta Matusevičienė;
 • Rasa Delnevičienė;
 • Rasa Grigienė.

 

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Rasa Šalaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė.

Nariai:

 • Marina Kažemėkienė, IU mokytoja;
 • Palmyra Spūdienė , IU mokytoja;
 • Jolanta Jasiulevičienė, IU mokytoja;
 • Audronė Lozoraitienė, PU mokytoja.

 

 

DARBO GRUPĖS

STRATEGINIO PLANO RENGIMO

Aldona Stagniūnienė, direktorė – vadovė.

Nariai:

 • Rasa Šalaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Asta Šuopienė, vyriausioji buhalterė;
 • Ineta Levulienė, IU mokytoja;
 • Danguolė Masionytė, IU mokytoja.

 

VIDAUS KONTROLĖS PRIEŽIŪROS

 • Rasa Šalaševičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Karolis Česonis, ūkvedys;
 • Asta Šuopienė, vyriausioji buhalterė;
 • Ona Sikorskienė, maitinimo organizatorė;
 • Vaidutė Krutulienė, administratorė.
x