Skelbiama atranka į laisvą   Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė” ikimokyklinio ugdymo  mokytojo padėjėjo pareigybę.

Darbo sutartis – terminuota iki 2025-05-24, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas  – 0,57

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį arba mokytojo padėjėjo išsilavinimą.
 2. Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
 3. Mokytojo padėjėjas turi išmanyti:
 4. 1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;

3.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;

3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

3.4. tvarkomų patalų priežiūros bei valymo tvarką;

3.5. baldų priežiūros reikalavimus, grupių interjero ir gėlių priežiūros ypatumus.

3.6. higienos reikalavimus;

 

Mokytojo padėjėjo funkcijos:

1.Padėti mokytojui ugdomojo proceso ir kasdieninės veiklos metu.;

 1. Atnešti iš virtuvės maistą, padėti mokytojui patiekti jį vaikams, serviruoti stalus ir padėti vaikams valgyti;
 2. Padėti mokytojui aprengti ir nurengti vaikus;
 3. Užtikrinti švarią, atitinkančią higienos normas, aplinką grupėje, žaidimų aikštelėje.
 4. Dalyvauti ugdomajame procese veiklos metu, įstaigoje organizuojamuose renginiuose, talkose. Puoselėti emociškai saugią ugdymosi aplinką.
 5. Informuoti mokytoją, socialinį pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus atvejus.
 6. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. vasario 19 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt

Atrankos skelbimo data – 2024 m. vasario  7 d.

Atrankos data– 2024 m. vasario 22 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524

 


 

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė” mokytojo padėjėjo (spec. poreikių vaikams) pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas nuo 0,57 (pareiginės algos baziniais dydžiais)

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Pageidautina aukštesnysis arba aukštasis pedagoginis.
 2. Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
 3. Mokytojo padėjėjas, dirbantis su specialiųjų poreikių vaikais, turi išmanyti:
  3. 1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;

3.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;

3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

3.4.bendravimo su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, jų raidos sutrikimų specifiką.

3.5. darbą su IU ir PU vaikais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą.
3.2. Higienos reikalavimus;

Mokytojo padėjėjo, darbui su specialiųjų poreikių vaikais, funkcijos:
1. Dirbti su vaiku ar vaikų grupe, bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, psichologu.

 1. Padėti vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti IU ir PU mokytojo skirtas užduotis, naudotis ugdymui, mokymuisi skirta technika, priemonėmis;
 2. padėti vaikams orientuotis ir judėti lopšelio-darželio aplinkoje, lauke, veiklų, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu.

4.padėti vaikams suvaldyti elgesį, sukoncentruoti jų dėmesį, socializuotis;

 1. padėti vaikams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti.
 2. Informuoti mokytoją, socialinė pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus atvejus.
 3. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2024 m. vasario 19 d. (imtinai), tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“  raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu  info@ldsypsenele.lt
Atrankos data2024 m. vasario 23 d.

Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms,  kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524

 

 

x