Laisvos darbo vietos

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė" mokytojo
padėjėjo pareigybę.
Darbo sutartis – terminuota, darbuotojas priimamas 1 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
C lygio pareigybė. Darbo užmokesčio koeficientas – 5,10-5,70
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI PRETENDENTUI:
Specialieji reikalavimai:
1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį arba mokytojo padėjėjo išsilavinimą.
2. Gebėti dirbti savarankiškai, išmanyti konkretaus darbo organizavimą.
3. Mokytojo padėjėjas turi išmanyti:
3. 1. darbo specifiką ir savo darbo organizavimą;
3.2. reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;
3.3. darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
3.4. tvarkomų patalų priežiūros bei valymo tvarką;
3.5. baldų priežiūros reikalavimus, grupių interjero ir gėlių priežiūros ypatumus.
3.6. higienos reikalavimus;
Mokytojo padėjėjo funkcijos:
1.Padėti mokytojui ugdomojo proceso ir kasdieninės veiklos metu.;
2. Atnešti iš virtuvės maistą, padėti mokytojui patiekti jį vaikams, serviruoti stalus ir padėti vaikams
valgyti;
3. Padėti mokytojui aprengti ir nurengti vaikus;
4. Užtikrinti švarią, atitinkančią higienos normas, aplinką grupėje, žaidimų aikštelėje.
5. Dalyvauti ugdomajame procese veiklos metu, įstaigoje organizuojamuose renginiuose, talkose.
Puoselėti emociškai saugią ugdymosi aplinką.
6. Informuoti mokytoją, socialinį pedagogą, administraciją apie smurto ir patyčių prieš vaikus
atvejus.
7. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių reikalavimus.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį
su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.
Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. kovo 2 (imtinai) d., tiesiogiai vaikų lopšelio-
darželio „Šypsenėlė“ raštinėje (R. Juknevičiaus g. 80) arba el. paštu info@ldsypsenele.lt
Atrankos skelbimo data – 2023 m. vasario 20 d.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po atrankos paskelbimo Marijampolės vaikų lopšelio-
darželio „Šypsenėlė“ ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėse.
Atrankos data– 2023 m. kovo 7 d. Iki atrankos likus ne mažiau 3 dienoms, kiekvienam
pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Kontaktai pasiteiravimui: tel. 8 343 72524