Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“, trumpasis pavadinimas – Lopšelis-darželis „Šypsenėlė“.

Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 191649519.

Lopšelis-darželis įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1974 kaip Marijampolės 10-asis vaikų lopšelis-darželis, Marijampolės miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo 1998-01-20 įsakymu Nr. 8  Lopšeliui-darželiui suteiktas „Šypsenėlės“ vardas.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Priklausomybė – savivaldybės švietimo įstaiga.

Savininkas – Marijampolės savivaldybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba.

 

x