Kalbos lavinimo projektas :Mažais žingsneliais gražios kalbos link”

IUG „MEŠKIUKAI“ ĮGYVENDINA ILGALAIKĮ PROJEKTĄ

 

            ,,Meškiukų“ grupėje  ketvirti metai yra įgyvendinamas projektas ,,Mažais žingsneliais gražios kalbos link“. Šio projekto metu lavinama vaikų foneminė klausa,  artikuliacinis aparatas, smulkioji motorika, žodynas. Vaikai mokomi išreikšti savo mintis, sekti trumpas, nesudėtingas pasakas, deklamuoti eilėraštukus, mokosi patarlių, priežodžių, pajuokavimų, žaidžia pirščiukų žaidimus. Taip pat aplikuoja, piešia,  karpo, lipdo, sega ir renka sagas, akmenukus, centus, varsto, žaidžia su konstruktoriais. Sistemingai vyksta kūno kultūros užsiėmimai, judrieji žaidimai, sportinės pramogos.