Prevencinis projektas Atverk emocijų skrynelę”

PREVENCINIS PROJEKTAS „ATVERK EMOCIJŲ SKRYNELĘ“

Darželis įgyvendina Marijampolės  savivaldybės ir įstaigos finansuojamą prevencinį projektą „Atverk emocijų skrynelę“, kuriuo siekiama  sustiprinti vaikų emocinį intelektą ir įgūdžius, moko atpažinti, įvardinti jausmus, užtikrinti ugdytinių gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(-si) pasiekimus bei pažangą, tobulina pedagoginių darbuotojų kompetencijas. Mokome vaikučius atpažinti savo stiprybes, poreikius, vertybes, aktyviai veikti, dvasingumo, savo emocijų identifikavimo ir atpažinimo. Vaikai mokosi priimti atsakingus sprendimus, atsakomybę už savo poelgius. Gerinami ugdytinių tarpusavio santykiai, didinama socialinis sąmoningumas – supratimas ir empatijos jausmas kitų atžvilgiu, ugdytinių savitvarda (emocijų ir elgesio valdymas, siekiant savo tikslų).