Pedagogai

 

PEDAGOGAI

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas, mokslinis laipsnis

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Aldona Stagniūnienė

Aukštasis (VDU), magistras

Antroji vadybinė

Direktorė

2.

Rasa Šalaševičienė

Aukštasis (ŠU),magistras

Vyresnysis mokytojas

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui

3.

Ilona Velepolskienė

Aukštasis (ŠU)

Vyresnysis logopedas

Logopedė

4.

Nijolė Čeplinskienė

Aukštesnysis

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

5.

Rasa Česaitienė

Aukštesnysis

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

6.

Rasa Delnevičienė

Aukštasis (KU),bakalauras

Auklėtojas metodininkas

Auklėtoja

7.

Birutė Dičiūnienė

Aukštasis (ŠU),magistras

Mokytojas metodininkas

Anglų kalbos mokytoja(papildomas ugdymas)

8.

Rasa Grigienė

Aukštasis (KU), bakalauras

Auklėtojas metodininkas

Auklėtojas

9.

Jolanta Jasiulevičienė

Aukštasis (KTU),magistras

Auklėtojas metodininkas

Auklėtoja

10.

Zuzana Kavaliauskienė

Aukštesnysis

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

11.

Marina Kažemėkienė

Aukštasis neuniversitetinis (MK)

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtojas

12.

Ineta Levulienė

Aukštasis (VPU)bakalauras

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

13.

Audronė Lozoraitienė

Aukštasis (ŠU)

Auklėtojas metodininkas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

14.

Gitana Mozūraitienė

Aukštasis (KU)

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

15.

Vilma Pūkienė

Aukštasis  neuniversitetinis (Marijampolės kolegija)

Auklėtojas

Auklėtoja

16.

Aušrina Slautienė

Aukštasis (KU),bakalauras

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

17.

Palmyra Spūdienė

Aukštasis (KU),bakalauras

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

18.

Lina Ona Stadalienė

Aukštesnysis

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

19.

Danutė Vaičiulienė

Aukštesnysis

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

20.

Salomėja Žaliauskienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

21.

Daiva Zeikuvienė

Aukštasis (KU)bakalauras

Auklėtojas

metodininkas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

22.

Birutė Želvienė

Aukštesnysis

Mokytojas

Choreografijos mokytoja(papildomas ugdymas

23.

Gražina Žemaitytė

Aukštesnysis

Vyresnysis auklėtojas

Auklėtoja

24.

Dovilė Bičkauskaitė

Aukštasis (VDU),magistras

Mokytojas

Meninio ugdymo mokytoja (pedagogas)

 

________________________________________