Pedagogai

 

PEDAGOGAI

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų sąrašas

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas, mokslinis laipsnis

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Aldona Stagniūnienė

Aukštasis (VDU), magistras

Antroji vadybinė

Direktorė

2.

Rasa Šalaševičienė

Aukštasis (ŠU),magistras

Vyresnioji mokytoja

Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui

3.

Ilona Velepolskienė

Aukštasis (ŠU)

Vyresnioji logopedė

Logopedė

4.

Nijolė Čeplinskienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

5.

Rasa Česaitienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

6.

Rasa Delnevičienė

Aukštasis (KU),bakalauras

Auklėtoja metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

7.

Birutė Dičiūnienė

Aukštasis (ŠU),magistras

Mokytoja metodininkė

Anglų kalbos mokytoja(papildomas ugdymas)

8.

Rasa Grigienė

Aukštasis (KU), bakalauras

Auklėtoja metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

9.

Jolanta Jasiulevičienė

Aukštasis (KTU),magistras

Auklėtoja metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

10.

Rasa Savickaitė

Aukštesnysis

Auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

11.

Marina Kažemėkienė

Aukštasis neuniversitetinis (MK)

Mokytoja metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

12.

Ineta Levulienė

Aukštasis (VPU)bakalauras

Auklėtoja metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal PU ir IU programą

13.

Audronė Lozoraitienė

Aukštasis (ŠU)

Auklėtoja metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

14.

Gitana Mozūraitienė

Aukštasis (KU)

Mokytoja metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

15.

Danguolė Masionytė

Aukštasis  universitetinis (Klaipėdos universitetas)

Auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

16.

Aušrina Slautienė

Aukštasis (KU),bakalauras

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

17.

Palmyra Spūdienė

Aukštasis (KU),bakalauras

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

18.

Lina Ona Stadalienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU ir PU programą

19.

Danutė Vaičiulienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

20.

Salomėja Žaliauskienė

Aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

21.

Daiva Zeikuvienė

Aukštasis (KU)bakalauras

PU pedagogė metodininkė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

22.

Birutė Želvienė

Aukštesnysis

Mokytojas

Choreografijos mokytoja(papildomas ugdymas

23.

Gražina Žemaitytė

Aukštesnysis

Vyresnioji  auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

24.

Dovilė Bičkauskaitė

Aukštasis (VDU),magistras

Mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

25.

Rūta Radzevičienė

Aukštasis neuniversitetinis

(Marijampolės kolegija)

Auklėtoja

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

26.

Asta Liepinienė

Aukštasis universitetinis (VPU)

Vyr. socialinis  pedagogas

Socialinė pedagogė

27.

Jurgita Radžiūnienė

Aukštasis universitetinis

Psichologė

Psichologė

Visos teisės saugomos © Šypsenėlė