Pedagogai

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŠYPSENĖLĖ“

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ,

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos

Kontaktinis telefono numeris

1.

Jolanta Jasiulevičienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

2.

Rasa Grigienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

3.

Ilona Velepolskienė

Logopedė

8 343 72524

4.

Nijolė Čeplinskienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

5.

Rasa Česaitienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

6.

Rasa Delnevičienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

7.

Birutė Dičiūnienė

Anglų kalbos mokytoja(papildomas ugdymas)

8 343 72524

8.

Živilė Kažemėkaitė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

9.

Asta Strumilaitė

Socialinė pedagogė

8 343 72524

10.

Rasa Savickaitė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

11.

Marina Kažemėkienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

12.

Ineta Levulienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

13.

Audronė Lozoraitienė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

8 343 72524

14.

Gitana Mozūraitienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

15.

Danguolė Masionytė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

16.

Aušrina Slautienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

17.

Palmyra Spūdienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

18.

Salomėja Žaliauskienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

19.

Daiva Zeikuvienė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

8 343 72524

20.

Birutė Želvienė

Choreografijos mokytoja(papildomas ugdymas

8 343 72524

21.

Irma Bagdonienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

22.

Vaida Spūdienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524

23.

Dovilė Bičkauskaitė

Meninio ugdymo mokytoja

8 343 72524

24.

Jurgita Radžiūnienė

Psichologė

8 343 72524

25.

Ilona Valiulienė

Mokytoja, dirbanti pagal PU programą

8 343 72524

26.

Evelina Šipšinskienė

Mokytoja, dirbanti pagal IU programą

8 343 72524