PU grupės „Smalsučiai“ pedagogių ir ugdytinių įgyvendinama tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai”, moko kaip įveikti kasdieninius socialinius bei emocinius sunkumus, reikalingus tam, kad vaikas išaugtų laimingu žmogumi. Programa siekiama pagerinti vaikų emocinę savijautą, padėti jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. „ZIPIO DRAUGAI“ yra pripažįstama pasaulyje kaip viena veiksmingiausių ankstyvosios prevencijos programų, sudaryta iš 6 dalių:

  • 1 dalis „Jausmai“;
  • 2 dalis „Bendravimas“;
  • 3 dalis „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“;
  • 4 dalis „Konfliktų sprendimas“;
  • 5 dalis „Pasikeitimai ir netekties išgyvenimai“;
  • 6 dalis „Įveikimas“.

 

Psichikos sveikatos pasaulinės federacijos kongrese apie programą „Zipio draugai“ buvo suformuluota išvada: „ Iki šiol nežinome kitos tokios mažiems vaikams skirtos programos, kuri būtų taip išsamiai ir kruopščiai įvertinta, o jos vertinimo rezultatai yra įspūdingas įrodymas, kad naudojant šią programą, galima greitai pasiekti tikslą“.

 

x