„BITUTĖS“

IUG „Bitutės“

 

„Bitučių“ grupės vaikučiai jau penkiamečiai. Jie savarankiški, dėmesingi, išradingi, žingeidūs,  kūrybingi. Grupėje vyrauja darnūs, šilti, pagarbūs vaiko santykiai su pedagogais ir kitais vaikais. Grupėje sukurta edukacinė aplinka yra pakankamai įvairi, yra vaikams įdomių žaislų, žaidimų, priemonių ir veiklų, kurias jie gali laisvai rinktis, keisti pagal savo poreikius ir išgales.

                      Ugdymo procesą organizuojame pagal ikimokyklinio ugdymo programą „Šičia mūsų pradžia“, panaudojant metodinių priemonių komplektą “Žaismė ir atradimai”. Šiais mokslo metais dalyvaujame ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programoje „Žaidimai moko” ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“.

 

Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jolanta Jasiulevičienė ir Palmyra Spūdienė, mokytojo padėjėja Roma Jaseliūnienė.