Bendruomeninė akcija „Varpo aidas – šimtmečio atgarsiai“, skirta Lietuvos 100-mečiui

Vasario 16-osios popietę lopšelio – darželio „Šypsenėlė“  bendruomenės nariai, paskatinti įstaigos direktorės A. Stagniūnienės, rinkosi į Marijampolės Basanavičiaus aikštę, kur kartu su kitais miesto gyventojais dalyvavo bendruomeninėje akcijoje „Varpo aidas – šimtmečio atgarsiai“, skirtoje Lietuvos 100-mečiui.

Po iškilmingo minėjimo, savivaldybės merės, seimo narių sveikinimo žodžių, pareigūnų rikiuotės, karinės technikos ir ginkluotės parodos, įvyko pati akcija „Varpo aidas – šimtmečio atgarsiai“. Jos metu aikštėje švietimo įstaigų, kaimo bendruomenių, visuomeninių, struktūrinių organizacijų atstovai, taip pat miesto vadovai pakabino 100 baltų varpų su užrašais. Ši akcija sukėlė daug džiaugsmo ir pasididžiavimo, kad esame šio miesto ir Lietuvos valstybės dalimi.