DARŽELYJE PAMINĖTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

Mažiesiems mūsų darželio ugdytiniams Sausio 13-oji tėra tik istorinis faktas, tačiau mes, mokytojai, turime vaikams suprantamai perteikti tautos patriotiškumo, pasiaukojimo jausmą, papasakoti apie Sausio 13-ąją, kuri visiems laikams įrašyta į mūsų tautos istoriją, kaip Laisvės Gynėjų diena. Gyvename laisvoje Lietuvoje, todėl kiekvienais metais norisi padėkoti tiems žmonėms, kurie dėl mūsų kovojo, kad mes gyventume laisvi.

Mūsų darželyje taip pat buvo paminėta visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. 8.00 val. visose grupėse ir kitose darželio erdvėse buvo uždegtos žvakutės, kurios simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Vėliau salėje vyko iškilmingas minėjimas, kurį suorganizavo PUG „Pelėdžiukai“ mokytojos. Prisimenant žuvusius už mūsų laisvę, visiems uždegėme žvakutes ir pagerbėme tylos minute.

Po minėjimo įstaigos direktorė, priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ mokytoja su keletu ugdytinių, meninio ugdymo mokytoja ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui aplankė R. Juknevičiaus kapą.

Užbaigiant Sausio 13 – osios minėjimą, lopšelio-darželio kieme pražydo neužmirštuolių pievelė.