„KAČIUKAI”

IUG „KAČIUKAI“

 

Ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo grupėje organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa „Šičia mūsų pradžia“. Didelis dėmesys skiriamas spontaniškam vaikų ugdymui, jų gebėjimų atskleidimui. Siekiama individualaus kiekvieno vaiko pažinimo, jo prigimtinių galių atskleidimui. Žaidžiant,  naudojant knygeles,  kalbantis su vaiku ir jo šeimos nariais, siekiame aktyvaus vaiko kalbos ugdymo.

Didelį dėmesį skiriame vaiko emocinio intelekto lavinimui. Kiekvieną savaitę, atsižvelgiant į pasirinktą ugdymosi temą, stebime aplinką, gamtos pasikeitimus, orų kaitą. Po stebėjimų, pokalbių, eksperimentų tapome, lipdome, konstruojame, žaidžiame judriuosius žaidimus (važinėjamės paspirtuku, dviratuku), šokame, vaidiname. Taip pat lavinami vaikų sveikatingumo įgūdžiai, įgyvendinama saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programą „Aukime saugūs ir sveiki“. Siekiant įtraukti tėvus į ugdymosi procesą, nuolat bendraujame su ugdytinių tėveliais, organizuojame bendrus renginius.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Salomėja Žaliauskienė (vyresnioji auklėtoja) ir Aušrina Slautienė (vyresnioji auklėtoja), mokytojo padėjėja Nijolė Sarpalienė.