„KAČIUKAI”

IUG „KAČIUKAI“

Ugdymo procesas grupėje organizuojamas, vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa „Šičia mūsų pradžia“. Didelis dėmesys skiriamas spontaniškam vaikų ugdymui, jų gebėjimų atskleidimui. Siekiama individualaus kiekvieno vaiko pažinimo, jo prigimtinių galių atskleidimui. Žaidžiant,  naudojant knygeles,  kalbantis su su vaiku ir jo šeimos nariais, siekiame aktyvaus vaiko kalbos ugdymo.

Šiais mokslo metais kursime vaiko saviraišką pasitelkiant: vaizdą, garsą, judesį. Didelį dėmesį skirsime vaiko emocinio intelekto lavinimui. Sudarysime galimybę vaikams konstruoti, statyti, dėlioti, atskirti vienodų ir skirtingų daiktų grupes. Lavinsime vaikų sveikatingumo įgūdžius, įgyvendinsime saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programą „Aukime saugūs ir sveiki“.

Siekiant įtraukti tėvus į ugdymosi procesą, nuolat bendrausime su ugdytinių tėveliais, organizuosime bendrus renginius.

Grupėje dirbančios mokytojos pagal ikimokyklinio ugdymo programą: Salomėja Žaliauskienė (vyresnioji mokytoja) ir Zina Kavaliauskienė (vyresnioji mokytoja), mokytojo padėjėja Nijolė Sarpalienė.