Kūrybinių darbų paroda

Kūrybinių darbų paroda   

„PASAULĮ ŠITOKĮ MATAU, JĮ VISĄ DOVANOJU TAU…“

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje lopšelio-darželio „Šypsenėlės“ direktorės Aldonos Stagniūnienės iniciatyva buvo surengta kūrybinių darbų parodą “Pasaulį šitokį matau, jį visą dovanoju Tau…“, skirta besibaigiantiems 2015 etnokultūriniams ir bendruomenės metams paminėti.

Ši paroda, paskatino visas įstaigos kūrybingas pedagoges pasidalinti savo patirtimi, ieškant būdų kaip kūrybiškiau vaikams perteikti etnokultūros žinias, lietuvių liaudies papročius. Ugdomajame procese vaikams užtikrinama galimybė kūrybiškai susipažinti su  lietuvių liaudies papročiais, perimant patirtį iš kartos į kartą, ugdantis nuostatas gerbti ir puoselėti tautines tradicijas.

Pasak įstaigos direktorės Aldonos Stagniūnienės „Vos pradėdamas žengti pirmuosius žingsnius vaikas pradeda pažinti pasaulį, o jis pažįsta pasaulį glostydamas dygstančią žolę, uostydamas gėlę, regėdamas parskrendančius paukščius, ragaudamas obuolį,o kartais net ir pirmąjį sniegą, jis juk toks panašus į cukrų… Ir visa tai, jis pavaizduoja savo kūrybiniuose darbeliuose: karpinyje, piešinyje, molio lipdinyje…“. Nors dauguma kūrėjų dar maži, tačiau jų darbai dideli.

Visus svečius atvykusius į parodą Petro Kriaučiūno bibliotekoje pasveikino Marijampolės l/d „Šypsenėlė“ vokalinis ansamblis, vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės S. Staniulienės. Skambėjo lietuvių liaudies dainelės: „Vakarėlis “, „Šoks šeimyna suktinį“, „Jono ūkis“, „Tinginio pantis“ ir kt. Vaikučių suvaidinti personažai „senis“ ir „senė“ skleidė svečiams teigiamas emocijas. Tėveliai ir kiti šeimos noriai  taip pat dalyvavo parodos „Pasaulį šitokį matau, jį visą dovanoju Tau…“darbų pristatymo renginyje. Jie ne tik stebėjo savo ir kitų vaikų pasirodymą, bet ir patys aktyviai dalyvavo eksponuodami savo darbus. Nuo daugybės spalvų, gražių darbelių raibo akys.  Visus susirinkusius lydėjo gera nuotaika, gražus bendravimas. L/D „Šypsenėlė“ direktorė A. Stagniūnienė įteikė  padėkas įstaigos darbuotojams, tėvams, seneliams.

Džiugu, kad į šventinį parodos atidarymo renginį atvyko ir Marijampolės  savivaldybės, Švietimo skyriaus vedėja A.Vaznienė. Savo kūrybos eilėmis, skirtomis „Šypsenėlės“ bendruomenei pasidalijo ir Petro Kriaučiūno vyresnioji bibliotekininkė Aldona Murauskienė.

Šiandien technologijų gausoje, informacijos pertekliuje darosi sunkiau įžvelgti tikrąsias vertybes ir suprasti vaiko vidinį pasaulį. Laiko tėkmė mūsų įstaigos visą bendruomenę paskatino greičiau veikti ir mąstyti, nes etninė kultūra – tai tarsi geroji mokytoja, kuri moko mus visus.

Didėjantis atotrūkis tarp šiuolaikinių žmogaus buities ir senųjų tradicijų savaime pedagoges verčia ieškoti būdų, kaip įdomiai vaikus supažindinti ir perteikti etnokultūros žinias.

Kūrybinius darbus eksponavo „Rankų darbų “studijos ugdytiniai, kuriuos ruošė pedagogė S. Žaliauskienė, Z. Kavaliauskienė.

Pasak, „Dailės“ studijos mokytojos D. Vaičiulienės taikant meno terapiją mažieji ugdytiniai patirdami atradimo džiaugsmą, savo širdelėse ugdosi gėrį ir grožį, kuris  įvairiomis meninėmis priemonėmis ir technikomis atsispindi jų kūrybiniuose darbeliuose ir piešiniuose. Pedagogė svečius supažindino su studiją lankančių ugdytinių kūrybiniais darbais: piešiniais ant drobės, lapo,tapybos darbais. Į parodą atvykę svečiai plačiau susipažino su meninių darbų atlikimo technika ir medžiagų, dažų parinkimo būdais ir formomis.

Puikūs auklėtojų L.Stadalienės,R,Delnevičienės karpiniai atskleidė žmogaus gyvenimo grožį,jo nuotaiką,jausmų harmoniją.

Auklėtojos G.Mozūraitienės dekupažo, vėlimo iš vilnos,piešimo ant šilko darbai žavėjo ne vieną parodos lankytoją. N.Čeplinskienės. J.Lazauskienės, I.Levulienės, J.Jasiulevičienės sukurti iš gamtinės medžiagos paveikslai: „Kiškutis“, „Sraigė“, „Namelis“ paįvairino parodoje eksponuojamus darbus.

Išsiuvinėti krepšeliai, žaismingi paveikslai: „Vaikystės spalvos“, „Gražiausias žiedas“ , „Šarmota tėviškėlė“ ir kt., tai priešmokyklinio ugdymo pedagogės A.Lozoraitienės, auklėtojos padėjėjos L. Pajaujienės ir grupių mamų, senelių kūrybos darbai.

Daugelį žavėjo nėrinių ir mezginių raštų įvairovė,kuriuos nėrė ir mezgė mūsų įstaigos auklėtojos: V.Pukienė, R.Česaitienė,auklėtojos padėjėjos: L. Lužanskaja, K. Dockevičienė,logopedė I. Velepolskienė įstaigą lankančių vaikų senelės ir net prosenelės.

Viešoji biblioteka pasirinkta darbams eksponuoti todėl, kad kūriniais galėtų pasidžiaugti ir pasigėrėti daugiau žmonių, nes šie metai ne tik etnokultūriniai, bet ir bendruomenės metai, o bendruomenę sudarome mes visi.

Esame dėkingi įstaigos direktorei Aldonai Stagniūnienei ir „Želmenėlių“kūrybinei grupei  už iniciatyvą  organizuojant kūrybinių darbų parodas.

Dėkojame Marijampolės Petro Kriaučiūno  viešosios bibliotekos vadovybei: D. Kirtiklienei, A. Rutkauskienei už suteiktą galimybę eksponuoti mūsų įstaigos parodą „Pasaulį šitokį matau,jį visą dovanoju Tau…“.

Parodą aprašė:

vyresnioji auklėtoja Ineta Levulienė,

auklėtoja – metodininkė Jurgita Lazauskienė