LOGOPEDĖS- SPEC. PEDAGOGĖS VEIKLA DARŽELYJE

Mūsų darželio logopedė-spec. pedagogė Ilona Velepolskienė su mažaisiais ugdytiniais aktyviai dalyvauja miesto ir respublikiniuose projektuose, kūrybinių darbų parodose. 2021 m. balandžio mėnesį Marijampolės ,,Žiburėlio’’ daugiafunkcio centro-mokyklos organizuotoje Respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Mėlyna dėlionė’’,  skirtoje Pasaulinei autizmo dienai paminėti, logopedė-spec. pedagogė kartu su PUG ,,Smalsučiai’’ ugdytine pristatė darbelį-dėlionę ,,Širdelė’’.

                      Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte ,,Spalvų savaitė’’, pedagogė kartu su ikimokyklinės ugdymo grupės „Meškiukai“ ugdytiniais visą savaitę atlikinėjo įvairias veiklas, kurios vaikučiams suteikė puikių emocijų: žaidė spalvų stalo žaidimus, lipdė iš plastilino, konstravo su lego kaladėlėmis.

Siekdama ugdyti vaikų gebėjimą patirti sėkmės jausmą, stiprindama jų savivertę,  skatindama reikšti vaikus savo jausmus, svajones ir nuotaikas, mūsų darželio logopedė-spec. pedagogė I. Velepolskienė su PUG „Pelėdžiukai” ugdytiniu 2021 m. balandžio 14 d. – gegužės 1 d. dalyvavo Panevėžio ,,Šviesos’’ specialiojo ugdymo centro organizuotoje mokinių meninės kūrybos darbų parodoje ,,Pavasario saulė prašvito meiliai’’.

Nepamiršta liko ir Motinos diena. Ta proga pedagogė kartu su IUG ,,Žiogeliai’’ ugdytiniu kūrė šukuoseną mamai. Kūrybinį darbą pristatė Pasvalio Švietimo pagalbos tarnybos organizuotoje Respublikinėje specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių virtualioje kūrybinių darbų parodoje ,,Mano mamos šukuosena’’.