MŪSŲ TĖVYNĖ – LIETUVA

Negali augti medis be šaknų,

Be debesų ir lietūs lyt negali.

Negali paukštis skristi be sparnų,

Dangus negali būti be žvaigždelių…

                                       (Irena Lazickienė)

Puoselėjant ir diegiant jaunajai kartai vieną iš pagrindinių vertybių – meilę savo Tėvynei, Lietuvos valstybės šventėms – Vasario 16-ajai ir Kovo 11 – ajai –  l/d  „Šypsenėlė“ ruošėsi iš anksto. Direktorės A. Stagniūnienės iniciatyva ugdytiniai kartu su savo mokytojomis išgražino darželio aplinką:  trispalvėmis gėlėmis, ornamentais papuošė medžius, krūmus, tvorą ir kitus lauko įrenginius.  Vaikai piešė, aplikavo, konstravo, gamino įvairius darbelius. Savo meilę Lietuvai parodė eilėraščiais, dainomis, šokiais, įvairiais darbeliais.

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną PUG „Smalsučiai“ ugdytiniai, jų mokytojos A. Lozoraitienė, I. Levulienė, meninio ugdymo mokytoja D. Bičkauskaitė pakvietė visus į šventinį rytmetį.  Dailės studijos ir IUG „Svajokliukai“ ugdytiniai kartu su dailės studijos mokytoja D. Vaičiuliene ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja P. Spūdiene surengė kūrybinių darbų parodą „Lietuvos laisvei – 30“.

Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-metį, darželis pasipuošė trispalviais vėjo malūnėliais – valstybės atkūrimo simboliais, nes minint pirmąsias metines, susirinkusiųjų rankose taip pat sukosi tokie malūnėliai, skleisdami žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę.

Renginių kulminacija tapo PUG „Smalsučiai“ ugdytinių koncertas tėveliams „Lietuva vaiko širdyje“.

Tikimės, kad parodyta pagarba Tėvynei, jos praeičiai, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms, skatins vaikuose pilietinį aktyvumą, domėjimąsi savo šalies istorija, stiprins pilietinę vienybę ir pasididžiavimą savo valstybe.