NUOTOLINIO UGDOMOJO PROCESO ĮGYVENDINIMAS „ŠYPSENĖLĖJE”

Paskelbus Lietuvoje karantiną, vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ pedagogai, vadovaujantis darželio direktoriaus įsakymu patvirtinta nuotolinio ugdymo tvarka bei taisyklėmis, ugdymo procesą vykdo nuotoliniu būdu. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos, logopedas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas veiklą vykdo facebook paskyroje sukurtose grupėse. Tokių grupių turime 12. Savaitės pradžioje  mokytojai savo grupių paskyrose paskelbė pagal planą numatytą savaitės temą, tikslus, uždavinius, numatomas priemones, o savaitės eigoje kartu su vaikučiais, jų tėveliais įgyvendino numatytas veiklas. Vyko tikrai kūrybiškas, udomasis procesas apie kurį anksčiau net  nepagalvojome, kad jis gali būti toks įdomus pedagogams, vaikams ir tėvams.

Mokytojos pasakojo, aiškino, kėlė įvairias veiklas, gyvai demonstravo, kaip reikia pagaminti vieną ar kitą darbelį, džiaugėsi ir dėkojo vaikams, jų tėveliams už suteiktą grįžtamąjį ryšį – už įkeltas nuotraukas, video reportažus, aprašymus, kaip jiems sekėsi atlikti užduotis. Tobulinant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, keletas grupių veiklą perkėlė į „Padlet“ virtualią bendravimo ir bendradarbiavimo erdvę.

Mokytojai nepamiršo ir įgyvendinamų ilgalaikių projektų. Su vaikučiais nuotoliniu būdu dirbo ir logopedė, socialinė pedagogė. Meninio ugdymo mokytoja nuotolinį ugdomąjį procesą papildė muzikinėmis užduotimis ir dainelėmis.

Darželyje taip pat nuotoliniu būdu buvo įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamas projektas pagal priemonę Nr. 09.2.1 – ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Džiugu, kad mūsų įstaigai pagal Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą yra paskirtas finansavimas prevenciniam projektui „Atverk emocijų skrynelę“ įgyvendinti.

Visi kartu mokėmės, įgijome naujos patirties, patyrėme sėkmių ir nesėkmių. Kūrybingų ir išradingų mokytojų, rūpestingų tėvelių ir sumanių vaikučių dėka sėkmingai įveikiame gyvenimo padiktuotą iššūkį ir palengva judame pirmyn.

Dėkoju šauniems įstaigos vaikučiams, mokytojams, tėveliams, kitiems darbuotojams ir linkiu tolimesnės sėkmės dirbant nuotolinį darbą.

Visiems noriu palinkėti, kad Didžioji laukimo savaitė į Jūsų namus ir širdis atneštų sveikatą, sielos ramybę ir stiprybę. Šiuo metu mums visiems jos labai reikia. Ramios, darbingos ir kūrybingos Didžiosios savaitės.

 

Su šilčiausiais linkjimais,

vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ direktorė