RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO, PRADINIO IR KITŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „KALĖDINĖ GERUMO EGLUTĖ “ NUOSTATAI

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus

2021 m. lapkričio 19 d.

 įsakymu Nr. V – 131

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO, PRADINIO IR KITŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ  KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS

 „KALĖDINĖ GERUMO EGLUTĖ “

NUOSTATAI

                                       

 1. SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitų ugdymo įstaigų vaikų kūrybinių darbų parodos „Kalėdinė gerumo eglutė“ (toliau parodos) nuostatai reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, kūrybinių darbų pateikimo tvarką, parodos organizavimą.
 2. Paroda skirta advento ir kalėdiniam laikotarpiui, atjautos bei tolerancijos puoselėjimui.
 3. Parodos simbolis – Eglė. Tai amžinumo simbolis, skatinantis susimąstymą ir viltį. Nuolat žalia eglė parodo, kad ir žvarbiausią dieną galima skleisti gėrį ir šviesą, juk Šv. Kalėdos simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą.
 4. Parodos nuostatai skelbiami Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ internetinėje svetainėje, adresu: www.ldsypsenele.lt, ir Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai  (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje. 

 

 1. SKYRIUS

PARODOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Tikslas –  palaikyti glaudžius šeimos narių tarpusavio santykius, suburiant vaikus, tėvus, senelius bei mokytojus bendrai kūrybinei veiklai, skatinti pagarbų, pozityvų bendravimą tarp šeimos narių ir švietimo įstaigų bendruomenių, perteikiant  prieškalėdinio laikotarpio nuotaiką ir svarbą.
 2. Uždaviniai:

                 6.1. ugdyti vaikų meninius, kūrybinius gebėjimus, saviraišką, vertybines nuostatas;

                6.2. skatinti domėjimąsi kalendorinių švenčių papročiais, tradicijomis;

                6.3. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų;

 

III. DALYVIAI

 

 1. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, pradinio ir kitų ugdymo įstaigų bendruomenės (ugdytiniai, pedagogai, tėvai).

 

 1. KŪRYBINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TVARKA

 

 1. Parodai pateikiami darbai – papuoštos eglutės – gali būti rankų darbo skulptūrinės bei erdvinės kompozicijos. Darbai turi būti stabilūs, patvarūs, estetiški, paruošti eksponavimui. Dydis neribojamas.
 2. Kūrybiniai darbai gali būti atlikti bet kokia technika (mezgimas, lankstymas, siuvimas, lipdymas, karpymas, vėlimas ir kt.)
 3. Kūrybiniams darbams atlikti gali būti naudojamos įvairios medžiagos ir priemonės (siūlai, vata, molis, mediena, gamtinė medžiaga, popierius, metalas, vilna, šiaudai ir kt.).
 4. Gerumo eglei galima suteikti pavadinimą su linkėjimais, atitinkančiais šventinio laikotarpio nuotaikas.
 5. Darbų pateikimas:

12.1. Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų parodos eksponatai pristatomi į Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos Draugystės padalinį 2021 m. gruodžio 6 d. 10.00 – 12.00 val. adresu: Draugystės g. 5, LT-68255 Marijampolė.

12.2. Prie kūrybinių darbų pridedama/priklijuojama kortelė (2 priedas).

12.3. Kitos Lietuvos Respublikos ugdymo įstaigos pateikia darbus (papuoštas eglutes) užfiksuotas fotografijose. Padarytas nuotraukas A4 lapo formatu atsiųsti iki 2021 m. gruodžio 5 d. paštu į Marijampolės vaikų lopšelį – darželį „Šypsenėlė“ adresu: R. Juknevičiaus g. 80, LT-68192 Marijampolė.  Fotografijos geroje pusėje, apačioje, dešiniajame kampe  priklijuoti kortelę (2 priedas) Darbų skaičius neribojamas.

12.4. Apie dalyvavimą parodoje prašome pranešti iki 2021 m. gruodžio 1 d. el. p.: rasa.sypsenele@gmail.com, užpildant dalyvio anketą Word variantu (Priedas Nr. 1).

          12.5. Darbų fotografijos atgal negrąžinamos.

 

 1. PARODOS PORGANIZAVIMAS

 

 1. Parodos iniciatorė Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Šypsenėlė“ direktorė Aldona Stagniūnienė.
 2. Parodos organizatorės – Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Šalaševičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Irma Bagdonienė, Ineta Levulienė, Evelina Šipšinskienė.
 3. Darbai bus eksponuojami Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje nuo 2021 m. gruodžio 6 d. iki 2022 m. sausio 6 d. Bibliotekos adresas: Draugystės g. 5, LT-68255 Marijampolė.
 4. Parodos ekspoziciją galima bus pamatyti virtualioje aplinkoje adresu:

www.ldsypsenele.lt, Marijampolės Petro Kriaučiūno Draugystės padalinio bibliotekos Facebook socialiniame tinklalapyje  (https://www.facebook.com/draugystes.biblioteka) ir Facebook socialinio tinklalapio „Auklėtoja Auklėtojai  (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“ grupėje. 

 1. Parodos eksponatus atsiimti 2021 m. sausio 6 d. 10.00 – 12.00 val.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visų dalyvavusių įstaigų vaikams ir pedagogams bus išsiųsti vaikų lopšelio- darželio „Šypsenėlė“ direktoriaus padėkos raštai ir pažymos.
 2. Darbų autoriai, pateikdami kūrybinius darbus, nuotraukas, asmeninius bei grupės auklėtinio duomenis (vardą bei pavardę) bei kontaktinę informaciją (el. pašto adresą) tampa parodos dalyviais ir sutinka, kad:

19.1. parodai pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos parodos sklaidos tikslais;

19.2. nuotraukų autoriai, pagal galiojančius teisės aktus, atsako už autorių teisių pažeidimus. Pateikdami kūrybinių darbų nuotraukas parodai, jie patvirtina, kad yra šių nuotraukų autoriai.

 1. Kilus klausimams, skambinti direktoriaus pavaduotojai ugdymui Rasai Šalaševičienei tel.: 8 343 72524.
 2. Organizatoriai neatsako už siuntimo metu dingusius, pažeistus ar sugadintus darbus.

 

___________________________________________

Priedas 1

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠYPSENĖLĖ“

RESPUBLIKINĖS PARODOS „KALĖDINĖ GERUMO EGLUTĖ“

 

 DALYVIO ANKETA

 

 

 

(Įstaigos pavadinimas)

 

Eil.

Nr.

Dalyvio vardas, pavardė

Mokytojo vardas, pavardė, kvalifikacinė kategorija

Mokytojo el. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________

 

 

 

 

2 priedas 

 

5-7 cm

 

Autoriaus vardas, pavardė, amžius  (Times New Roman 12 šriftas, pajuodintas. Lygiavimas vidurinis).

Įstaigos pavadinimas, mokytojo vardas, pavardė ( Times New Roman  12 šriftas. Lygiavimas vidurinis).

 

 

 

 

Atsisiųsti dokumentą PDF formatu Kalėdinė gerumo eglutė Nuostatai