„SAULĖS ZUIKUČIAI“

IUG „SAULĖS ZUIKUČIAI“

Šiais mokslo metais mūsų grupę lanko 4-5-jų metų vaikučiai. Tarpusavio bendravimui, žaidimams, žaidinimams, judumui skatinti. Taip pat savirealizacijai, kūrybiškumo ugdymui, kalbos lavinimui, sveikatos stiprinimui. Mūsų grupėje ugdymo procesas vyksta pagal Ikimokyklinio ugdymo programą ,,Šičia mūsų pradžia“. Vaikučius ugdome, naudojant ,,STEP BY STEP,, (,,GERA PRADŽIA,,) ugdymo metodiką. Todėl ypatingą dėmesį skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima. Idėjų ir tikslų įgyvendinimui, kūrybiškumo ugdymui į grupės bei darželio veiklą įtraukiame tėvelius. Čia mes kartu žaidžiame, šokame, dainuojame, kuriame pasakas. Organizuojame „Arbatos“ popietes su mamytėmis, kurių metu siuvame, siuvinėjame, mezgame vaikučiams žaisliukus, ruošiame ugdymo priemones. Gerbiame vaikučių savitą būdą, bendraujame su jais individualiai, padedame greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, sudarome sąlygas vaikams pasijausti svarbiais, mylimais ir laukiamais. Skatiname pasitikėjimą savimi ir esančiais šalia.

Grupėje dirbančios ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Gitana Mozūraitienė ir Reda Dereškevičienė ir mokytojo padėjėja Vitalija Jančiūtė. Grupėje su SUP vaikučiais dirba mokytojo padėjėjos Ana Obelienienė ir Gitana Asijavičiūtė.