„SAULĖS ZUIKUČIAI“

IUG „SAULĖS ZUIKUČIAI“

Šiais mokslo metais mūsų grupę lanko 3-4 -jų metų vaikučiai. Visi atvyko iš namų,
todėl didelį dėmesį skirsime vaikų adaptacijai grupėje, tarpusavio bendravimui, žaidimams,
žaidinimams, judumui skatinti. Taip pat savirealizacijai, kūrybiškumo ugdymui, kalbos lavinimui,
sveikatos stiprinimui. Mūsų grupėje ugdymo procesas vyksta pagal Ikimokyklinio ugdymo
programą ,,Šičia mūsų pradžia“. Vaikučius ugdome, naudojant ,,STEP BY STEP,, (,,GERA
PRADŽIA,,) ugdymo metodiką. Todėl ypač didelį dėmesį skiriame bendravimui ir
bendradarbiavimui su šeima. Idėjų ir tikslų įgyvendinimui, kūrybiškumo ugdymui į grupės bei
darželio veiklą įtraukiame tėvelius. Čia mes kartu žaidžiame, šokame, dainuojame, kuriame
pasakas. Organizuojame „Arbatos“ popietes su mamytėmis, kurių metu siuvame, siuvinėjame,
mezgame vaikučiams žaisliukus, ruošiame ugdymo priemones.

Siekiant vaikui pažinti pasaulį, gerbiame jo savitą būdą, bendraujame su vaikais
individualiai, padedame greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje, sudarome sąlygas vaikams pasijausti
svarbiais, mylimais ir laukiamais. Skatiname pasitikėjimą savimi ir esančiais šalia.
Grupėje dirba IU mokytojos: Gitana Mozūraitienė (mokytoja metodininkė) ir Irma Bagdonienė
(mokytoja), mokytojo padėjėja Vitalija Jančiūtė.