lds,,Kiekvieno  žmogaus širdis visada linksta labiau prie tos muzikos, kurią jis girdėjo vaikystėje. Jei geras meninis skonis įskiepytas anksti, tai kažin, ar jis vėliau susigadins. Todėl ypač didelį dėmesį skirti pirmiesiems vaiko įspūdžiams. Jų poveikis atsilieps visam jo gyvenimui“

(Zolfanas  Kodajus, vengrų kompozitorius).

 

,,Spalva ir muzika vaiko gyvenime“.

Darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa šalaševičienė, meninio ugdymo pedagogė Dovilė Bičkauskaitė ir auklėtoja metodininkė Rasa Delnevičienė kartu su kitais Marijampolės miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogais, jų ugdytiniais, meno mokyklos mokytojais ir mokiniais dalyvavo metodiniame renginyje ,,Spalva ir muzika vaiko gyvenime“. Čia siekta parodyti, kaip muzika ir spalva ugdo visą vaiko asmenybę, jos intelektines, kūrybines, emocines, fizines galias, verbalinės ir neverbalinės raiškos gebėjimus, vertybinių nuostatų sistemą.

Renginyje eksponuota vaikų piešinių paroda ,,Pajusk spalvų skambėjimą“, atskleidė, kad, tapant ar piešiant skambanti muzika, sukurdama atitinkamą nuotaiką, sužadina vaiko kūrybingumą. Parodoje dalyvavo ir mūsų darželio ugdynių darbai: Vakarės Marcelionytės,  6 m. (auklėtoja Daiva Zeikuvienė), Beatričės Rudzevičiūtės,  2,5 m., Luko Plečkaičio, 2,5 m., Eivido Cėplos, 3 m. (auklėtoja Gitana Mozūraitienė) ir Kornelijos Marcinkevičiūtės (aukl. Rasa Delnevičienė).

 

 

                                                                 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

                                                                 Rasa Šalaševičienė

 

 

 

 

x