TĖVELIŲ SUSIRINKIMAS “MEŠKIUKŲ” GRUPĖJE

Tėvams ir pedagogams būtina bendradarbiauti, nuolat keistis informacija, siekiant užtikrinti harmoningas ir nuoseklias vaiko raidos sąlygas. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas užtikrina kokybišką vaikų ugdymosi aplinkos sukūrimą. Vieną iš bendradarbiavimo formų –  tėvų susirinkimas. Šiuo tikslu “Meškiukų” grupės auklėtojos Nijolė Čeplinskienė ir Jolanta Jasiulevičienė lapkričio 8 d. sukvietė savo ugdytinių tėvelius į darželį.

Atsisveikinant su rudenėliu, vaikai tėveliams deklamavo eilėračius, vaidino pasaką “Trobelytė”. Auklėtojos pristatė bei aptarė atliktą tyrimą “Koks aš namuose”, išsamiai papasakojo  apie vaikų teigimų tarpusavio santykių ugdymą žaidimo metu.